درباره ما

شرکت آتی تجارت راشا

شرکت آﺗﯽ ﺗﺠﺎرت راﺷﺎ متولد شده در قلب یکی از پیشرو ترین سازمان تولیدی اقتصادی انقلابی کشور با ﺳﺎﺑﻘﻪ بیش از 16 ﺳﺎﻟﻪ در ﺣﻮزه فنی ، مهندسی ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ي ﻣﻬـﺎرت، داﻧـﺶ ﻓﻨـﯽ، ﺗﺠﺮﺑـﻪ ي ﮐـﺎﻓﯽ،همراه [a1] سعی برآن داشته تا با ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﺑﺮﺗـﺮﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ دارا ﺑﻮدن زﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻗـﻮي در ﮐﺸﻮرهای ﭼﯿﻦ،ترکیه و امارات ، اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺗـﺎﻣﯿن ﻣﺤﺼﻮﻻت مورد ﻧﯿﺎز کشور در گلوگاه های مصرفی و تولیدی کشور را نماید همواره نموده است.

این مجموعه در فاز نخست ورود به این حوزه فعالیت با انعقاد قرارداد نمایندگی با شرکت دبل کوین و آیلوس تجربه موفقت آمیزی در تامین تایرهای خودروهای تجاری ایجاد کرد.

این مجموعه در فاز دوم این برنامه با ایجاد شبکه قدرتمند از تامین تا توزیع قطعات یدکی برند های مطرح خودرهای تجاری دانگ فنگ و فوتون گامی اساسی در این حوزه برداشت.   

خدماتی از قبیل توزیع و پخش سراسر کشور با بیش از 70 نماینده فعال در سطح کشور، بسته بندی مناسب کالا ، ارسال سریع محصولات، اطمینان از اصالت کالا و خدمات پس از فروش پاسخگو و دقیق در سراسر کشور همراه با رضایتمندی مشتریان از نقاط قوت این مجموعه می باشد.

این مجموعه در فاز نخست ورود به این حوزه فعالیت با انعقاد قرارداد نمایندگی با شرکت دبل کوین و آیلوس تجربه موفقت آمیزی در تامین تایرهای خودروهای تجاری ایجاد کرد.این مجموعه در فاز دوم این برنامه با ایجاد شبکه قدرتمند از تامین تا توزیع قطعات یدکی برند های مطرح خودرهای تجاری دانگ فنگ و فوتون گامی اساسی در این حوزه برداشت.   خدماتی از قبیل توزیع و پخش سراسر کشور با بیش از 70 نماینده فعال در سطح کشور، بسته بندی مناسب کالا ، ارسال سریع محصولات، اطمینان از اصالت کالا و خدمات پس از فروش پاسخگو و دقیق در سراسر کشور همراه با رضایتمندی مشتریان از نقاط قوت این مجموعه می باشد.

زمینه های فعالیت

  • تایر

تایر ماشین های تجاری
تایرماشینهای معدنی و راه سازی

خدمات کارشناسی خسارتی

  • قطعات یدکی

ماشین های تجاری دانگ فنگ
ماشینهای تجاری فوتون
ماشینهای راه سازی ومعدنی

خدمات پس از فروش و مکانیکی

  • تجهیزات انتقال مواد معدنی و نفتی

نوار نقاله صنعتی

شیلنگ های فشار قوی

  • صادرات

نفتی و گازی

پتروشیمی

کاتد مس

تاریخچه​

1392

افتتاح دفاتر امارت و ترکیه جهت تسهیل امور بازرگانی از قبیل انتقال پول و حمل کالا

1387

افتتاح دفتر چین برای ایجاد ارتباط مستقیم با برترین برندها در قلب تولیدی جهان

1385

پشتیبانی فنی، مهندسی و تامین نیاز های بازرگانی خط تولید سیستم های الکترو مکانیک در باللترین سطح تکنولوژی

1397

انعقاد قرارداد نمایندگی با دو شرکت دبل کوین وایلوس در حوزه توزیع تایرهای ماشین های تجاری این دو برند در ایران

1396

ثبت برند راشا پارت و تایر در حوزه تامین و توزیع قطعات یدکی و تایر های ماشینهای تجاری

1395

ثبت شرکت آتی تجارت راشا جهت انجام امور بازرگانی به صورت تخصصی

1402

ورود به زنجیره تامین معادن کشور در حوزه مهندسی تامین و اجرا پروژهای انتقال مواد معدنی و نفتی و تایرهای معدنی با اجرا موفقیت امیز اولین پروژه در مس سرچشمه

1401

انعقاد قرارداد همکاری با برند کانتینتال در حوزه پیاده سازی تجهیزات انتقال مواد معدنی و نفتی و گازی و تامین تایر های معدنی

1398

ایجاد پل ارتباطی مستقیم با دو برند دانگ فنگ و فوتون در حوزه تامین قطعات یدکی ماشین های تجاری

اسکرول به بالا